Để đảm bảo đem đến bữa ăn chất lượng, thực đơn cho bé đã được xây dựng hợp lí để đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ năng lượng. Thực đơn của nhà trường cũng thường xuyên được thay đổi theo tuần, theo mùa để đảm bảo sự phong phú cho bữa ăn của bé.
 

Đăng ký tuyển sinh
Xem học phí
Đăng ký tham quan

Tiết học khám phá bản thân bằng phương pháp TPR