Về mầm non Hanoi Center Kids

Hanoi Center Kids là một trong số ít trường mầm non quốc tế đầu tiên có định hướng giáo dục kết hợp giữa chương trình học của Anh Quốc và chương trình của Bộ GD & ĐT Việt Nam. Với mục tiêu giáo dục là “ Kiến tạo môi trường học Quốc tế, song hành giữ vững những giá trị của giáo dục Việt Nam”, Hanoi Center Kids đem lại cơ hội cho trẻ hòa mình vào một môi trường học độc đáo: Việt Nam và Quốc tế.
 
Trên nền tảng ứng dụng phương pháp giáo dục STEM và Dạy học dự án, kết hợp với chương trình của bộ GD & ĐT Việt Nam, Hanoi Center Kids xây dựng giáo trình quốc tế dựa trên chương trình học có bản quyền của Anh Quốc để đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và tư duy cho trẻ lứa tuổi mầm non.

Chương trình học

Hệ liên kết
Hệ song ngữ
AdvHome01
học phí