Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mệnh
Tạo ra một môi trường giáo dục độc đáo. Thiết lập lộ trình học rõ ràng và linh hoạt cho từng cá nhân trẻ, đảm bảo sự chuyển tiếp nhịp nhàng giữa các nhóm tuổi; phát hiện và tập trung phát triển tiềm năng cá nhân, giúp định hướng việc học và nghề nghiệp tương lai cho trẻ từ sớm.

Tầm nhìn
Chuẩn bị hành trang để các con trở thành những công dân tương lai khỏe mạnh về thể chất, thông tuệ về tư duy, độc lập về tri thức, giàu trí tưởng tượng và sự sáng tạo. Truyền cảm hứng để các con được tự khám phá và khẳng định bản thân. Chú trọng phát triển ngôn ngữ và tư duy thích đọc sách cho trẻ từ sớm. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính, Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, Tiếng Trung là ngôn ngữ giao tiếp cơ bản sau này.

 

Mỗi em bé tại Hanoi Center Kids sẽ là những em bé được phát triển khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, biết yêu thương chia sẻ, khẳng định được bản thân, làm chủ được kiến thức, sẵn sàng giao tiếp thông thạo bằng ngôn ngữ quốc tế.
 
dangky hotline