Chương trình giáo dục

"Khỏe mạnh về thể chất, thông tuệ về tư duy, độc lập về tri thức,
giàu trí tưởng tượng và sự sáng tạo"
là những gì mà Hanoi Center Kids sẽ đem lại cho bé
Đăng ký tuyển sinh
Xem học phí
Đăng ký tham quan

Tiết học khám phá bản thân bằng phương pháp TPR