MỤC TIÊU GIÁO DỤC CHUNG

  • Ưu tiên phát triển năng khiếu của mỗi cá nhân trẻ.
  • Chú trọng tập trung phát triển thể chất cho trẻ.
  • Khơi gợi cho trẻ sự yêu thích học tập suốt đời.
  • Nuôi dưỡng sự phát triển lòng tự trọng và tính kỷ luật bản thân.
  • iúp trẻ phát triển toàn diện 5 lĩnh vực: Thể chất, nhận thức, thẩm mỹ, ngôn ngữ, tình cảm - Kỹ năng xã hội.
  • Kiến tạo môi trường học Quốc Tế, song hành giữ vững giá trị của giáo dục Việt Nam.
  • Giúp trẻ sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt một cách tự nhiên nhất.
  • Trang bị đầy đủ nền tảng, kỹ năng cơ bản cho trẻ trước khi vào lớp 1.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC THEO ĐỘ TUỔI

Trẻ từ 6 - 36 tháng

Tập trung 4 lĩnh vực: Giác quan, vận động, ngôn ngữ, thực hành cuộc sống.
Các hoạt động cơ bản hàng ngày chiếm phần lớn chu trình học tập. Với mỗi hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, giáo viên thực hiện với toàn bộ sự tận tâm, nhẫn lại, tôn trọng và tập trung.

Trẻ từ 3 - 6 tuổi
Tập trung 5 lĩnh vực: Giác quan, ngôn ngữ, toán học, thực hành cuộc sống, văn hóa (Khoa học, lịch sử, địa lý).
Trẻ được khơi gợi tình yêu học tập và lao động; hình thành và phát triển khả năng tập trung, độc lập, tự kỷ luật. Trẻ được học sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt một cách tự nhiên nhất. Trẻ được trang bị đầy đủ nền tảng, kỹ năng cơ bản trước khi vào lớp 1.

 
Đăng ký nhập học ngay